Volebné preferencie
prezidentských
kandidátov

Marec 2024

Agentúra FOCUS pre TV Markíza uskutočnila v dňoch 7.3. – 11.3.2024 prieskum verejnej mienky formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1010 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: „23. marca sa uskutoční 1. kolo prezidentských volieb. Plánujete sa ho zúčastniť? Ak áno, koho budete voliť?” 1

46,5% respondentov deklarovalo vysoký záujem o účasť na prezidentských voľbách (určite pôjdu voliť). U ďalších 32,4% prevažoval záujem nad nezáujmom (pravdepodobne pôjdu voliť). Zostávajúcich 21,1% respondentov deklarovalo nízky alebo žiadny záujem o účasť na voľbách (určite alebo pravdepodobne nepôjdu voliť).

Medzi respondentmi, ktorí deklarovali záujem o účasť na voľbách (určite + pravdepodobne pôjdu voliť), 7,4% odpovedalo, že “ešte nevie, nie je rozhodnutý/á pre kandidáta”. Ostatných 71,5% rozhodnutých respondentov rozdelilo svoje preferencie tak, ako je uvedené v tabuľke nižšie:

Respondentov sme sa opýtali aj na to, ako by volili v druhom kole v prípade niekoľkých vybraných dvojíc kandidátov.

A teraz si predstavte, že by do druhého kola prezidentských volieb postúpila nasledujúca dvojica kandidátov. Koho z danej dvojice kandidátov by ste volili za prezidenta, ak by ste sa druhého kola volieb zúčastnili?”

kandidáti

všetci respondenti (N=1010)

rozhodnutí (N=733)

P. Pellegrini

40,7%

56,0%

I. Korčok

31,9%

44,0%

nešiel/a by voliť

15,0%

nerozhodnutý/á, nevie

12,4%

kandidáti

všetci respondenti (N=1010)

rozhodnutí (N=581)

P. Pellegrini

41,9%

72,9%

Š. Harabin

15,6%

27,1%

nešiel/a by voliť

29,3%

nerozhodnutý/á, nevie

13,2%

kandidáti

všetci respondenti (N=1010)

rozhodnutí (N=627)

I. Korčok

34,8%

56,1%

Š. Harabin

27,3%

43,9%

nešiel/a by voliť

23,9%

nerozhodnutý/á, nevie

14,0%

1 Respondentom bol predložený zoznam s menami prezidentských kandidátov. Zoznam kandidátov bol predkladaný v náhodnom poradí.

  Tlačová správa v PDF

Agentúra FOCUS je členom profesných združení