Pripravíme Vám
prieskum na mieru

Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných analytických služieb a odborného poradenstva v marketingovom výskume a vo výskume verejnej mienky. Poslaním agentúry FOCUS je prinášať relevantné a v praxi využiteľné informácie o trhu a spoločnosti – informácie vždy presné, aktuálne a objektívne.

info@focus-research.sk
 tel.: +421 2 529 31 366

  Slovenská republika

  Agentúra FOCUS
  Sládkovičova 4, P.O.BOX 293
  810 00 Bratislava 1

  tel.: +421 2 529 31 366
  e-mail: info@focus-research.sk
  www.focus-research.sk

  Česká republika

  Agentúra FOCUS
  Vrchlického sad 4
  602 00 Brno

  tel.: +420 5 45 24 54 94
  e-mail: info@focus-agency.cz
  www.focus-agency.cz

  Agentúra FOCUS je členom profesných združení