Agentúra FOCUS patrí od svojho vzniku v roku 1991 medzi popredné slovenské výskumné spoločnosti. Špecializujeme sa na poskytovanie analytických služieb a odborného poradenstva v marketingovom výskume a vo výskume verejnej mienky.

Realizovali sme stovky výskumov zameraných na rôzne oblasti života spoločnosti. Ťažiskom činnosti je výskum a analýzy aktuálnych spoločenských javov, sociálnych problémov a mapovanie politickej situácie na Slovensku. Pri svojej práci využívame kvantitatívne aj kvalitatívne postupy.

Naše služby pravidelne využívajú domáce i zahraničné subjekty z rôznych oblastí (finančníctvo a poisťovníctvo, informačné technológie, rýchloobrátkový spotrebný a priemyselný tovar, farmaceutický priemysel, atď.), reklamné a PR agentúry, poradenské spoločnosti, médiá, štátne orgány, výskumné a vzdelávacie inštitúcie a organizácie tretieho sektora. Staviame na profesionalite, skúsenosti a dôvere.

Nechajte si pripraviť
prieskum na mieru.

Výskumy robíme už dlho a rozumieme im. Ak vás zaujíma názor verejnosti, vašich zákazníkov, voličov, či inej špecifickej skupiny v populácii, radi vám pomôžeme naším expertným servisom.

Napíšte nám!

Agentúra FOCUS je členom profesných združení