#Ukraine

Zmerali sme
30 % storočia
na Slovensku.

30 rokov v živote človeka je veľmi dlhý úsek. Za 30 rokov sa obmení približne 40% populácie krajiny. Za 30 rokov dokáže v spoločnosti vyrásť úplne nová generácia. A presne toľko rokov existuje FOCUS.

FOCUS je úspešný domáci príbeh, plný skvelých ľudí a myšlienok. Príbeh, za ktorým sú tisícky menších i väčších výskumov. Príbeh, ktorý vznikol vďaka dôvere našich klientov a ochote našich respondentov podeliť sa s nami o svoje názory.

Ďakujeme.

Volebné preferencie
politických strán

November 2022

Agentúra FOCUS pre reláciu NA TELO uskutočnila v dňoch 2.11. – 8.11.2022 prieskum verejnej mienky formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1017 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Tlačová správa

Posledné prieskumy

Volebné preferencie politických strán
September 2022
Volebné preferencie politických strán
Jún 2022
Volebné preferencie politických strán
Máj 2022
Volebné preferencie politických strán
Marec/Apríl 2022
Súhlas/nesúhlas s členstvom Slovenska v NATO
1997 – 2022

Agentúra FOCUS je úspešný domáci príbeh, plný skvelých ľudí a myšlienok. Príbeh, za ktorým sú tisícky menších i väčších výskumov. Príbeh, ktorý vznikol vďaka dôvere našich klientov a ochote našich respondentov podeliť sa s nami o svoje názory.

Agentúra FOCUS vznikla v roku 1991 a už viac ako 30 rokov patríme medzi popredné slovenské výskumné spoločnosti. Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných analytických služieb a odborného poradenstva v marketingovom výskume a vo výskume verejnej mienky. Poslaním agentúry FOCUS je prinášať relevantné a v praxi využiteľné informácie o trhu a spoločnosti – informácie vždy presné, aktuálne a objektívne.

Agentúra FOCUS je členom profesných združení