Volebné preferencie
prezidentských
kandidátov
pred 2. kolom

Apríl 2024

Agentúra FOCUS pre TV Markíza uskutočnila v dňoch 28.3. – 2.4.2024 prieskum verejnej mienky formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1015 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: „6. apríla sa uskutoční 2. kolo prezidentských volieb. Plánujete sa ho zúčastniť? Ak áno, koho budete voliť?”

47,4% respondentov deklarovalo vysoký záujem o účasť na druhom kole prezidentských volieb (určite pôjdu voliť). U ďalších 14,6% prevažoval záujem nad nezáujmom (pravdepodobne pôjdu voliť). Zostávajúcich 38,0% respondentov deklarovalo nízky alebo žiadny záujem o účasť na druhom kole volieb (určite alebo pravdepodobne nepôjdu voliť).

Medzi respondentmi, ktorí deklarovali záujem o účasť na voľbách (určite + pravdepodobne pôjdu voliť), 6,6% odpovedalo, že “ešte nevie, nie je rozhodnutý/á pre kandidáta”. Ostatných 57,9% rozhodnutých respondentov rozdelilo svoje preferencie tak, ako je uvedené v tabuľke nižšie:

  Tlačová správa v PDF

Agentúra FOCUS je členom profesných združení