Výskumy robíme už dlho a rozumieme im. Ak vás zaujíma názor verejnosti, vašich zákazníkov, voličov, či inej špecifickej skupiny v populácii, radi vám pomôžeme naším expertným servisom. Napíšte nám!

Ak hľadáte profesionálny prístup a kvalifikované poradenstvo v kritických fázach rozhodovania, ste na správnej adrese. Služby agentúry FOCUS využilo široké spektrum klientov: od nášho vzniku v roku 1991 FOCUS zrealizoval tisíce výskumných projektov z rôznych oblastí marketingu a verejnej mienky.

Naše bohaté praktické skúsenosti nám umožňujú pristupovať ku každému klientovi individuálne a ponúkať okrem samotného výskumu aj odborné a profesionálne poradenstvo, ktoré vám pomôže nájsť správne riešenie.

Realizáciu akéhokoľvek výskumu chápeme ako ponuku komplexného balíka služieb, ktorý zahŕňa:

  • pomoc pri definovaní problému a z neho vyplývajúceho cieľa výskumu
  • design výskum, t.j. návrh výskumnej metódy, veľkosti vzorky, spôsobu zberu údajov, stanovenie časového harmonogramu a finančného rozpočtu
  • realizáciu zberu údajov prostredníctvom osobných, telefonických či online rozhovorov a dotazníkov
  • spracovanie údajov, t.j. štatistické analýzy, interpretácia údajov a vypracovanie záverečnej správy z výskumu
  • prezentácia výsledkov výskumu
  • brainstorming, t.j. návrhy a odporúčania agentúry

Agentúra FOCUS je členom profesných združení