Volebné preferencie
politických strán

September 2023 I.

Agentúra FOCUS pre reláciu NA TELO uskutočnila v dňoch 6.9. – 13.9.2023 prieskum verejnej mienky formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1001 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: “V septembrových voľbách kandiduje 25 politických strán a hnutí. Plánujete sa ich zúčastniť? Ak áno, ktorú z nich plánujete voliť?”1
48,3% respondentov deklarovalo vysoký záujem o účasť na voľbách (určite pôjdu voliť). U ďalších 24,5% prevažoval záujem nad nezáujmom (pravdepodobne pôjdu voliť). Zostávajúcich 27,2% respondentov deklarovalo nízky alebo žiadny záujem o účasť na voľbách (určite alebo pravdepodobne nepôjdu voliť).

Medzi respondentmi, ktorí deklarovali záujem o účasť na voľbách (určite + pravdepodobne pôjdu voliť), 8,0% odpovedalo, že “ešte nevie, nie je rozhodnutý/á pre konkrétnu stranu”.

Ostatných 64,7% rozhodnutých respondentov rozdelilo svoje preferencie tak, ako je uvedené v tabuľke na nasledujúcej strane:

Prepočet na kreslá v Národnej rade SR: SMER-SD (37), Progresívne Slovensko (33), HLAS-SD (29), REPUBLIKA (16), SNS (13), KDH (12), SaS (10).
1 Respondentom bol predložený zoznam s názvami politických strán a hnutí a ich skratkami. Zoznam strán bol predkladaný v náhodnom poradí.

  Tlačová správa v PDF

Agentúra FOCUS je členom profesných združení