Volebné preferencie
politických strán

August 2023

Agentúra FOCUS pre reláciu NA TELO uskutočnila v dňoch 9.8. – 16.8.2023 prieskum verejnej mienky formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1009 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: “V septembrových voľbách kandiduje 25 politických strán a hnutí. Plánujete sa ich zúčastniť? Ak áno, ktorú z nich plánujete voliť?” 1

49,9% respondentov deklarovalo vysoký záujem o účasť na voľbách (určite pôjdu voliť). U ďalších 25,9% prevažoval záujem nad nezáujmom (pravdepodobne pôjdu voliť). Zostávajúcich 24,2% respondentov deklarovalo nízky alebo žiadny záujem o účasť na voľbách (určite alebo pravdepodobne nepôjdu voliť).

Medzi respondentmi, ktorí deklarovali záujem o účasť na voľbách (určite + pravdepodobne pôjdu voliť), 10,2% odpovedalo, že “ešte nevie, nie je rozhodnutý/á pre konkrétnu stranu”. Ostatných 65,6% rozhodnutých respondentov rozdelilo svoje preferencie tak, ako je uvedené v tabuľke na ďalšej strane. Treba však povedať, že aj medzi respondentmi, ktorí uviedli stranu/ hnutie, ktorú by volili, existuje možnosť relatívne vysokej miery volatility (premenlivosti volebného správania). Totižto takmer tretina z nich (32%) deklarovala, že si nie sú istí svojim volebným rozhodnutím a svoje doterajšie rozhodnutie ešte môžu zmeniť.

Prepočet na kreslá v Národnej rade SR: SMER-SD (37), Progresívne Slovensko (28), HLAS-SD (27), REPUBLIKA (16), KDH (11), SaS (11), SNS (10), SME RODINA (10).
1 Respondentom bol predložený zoznam s názvami politických strán a hnutí a ich skratkami. Zoznam strán bol predkladaný v náhodnom poradí.

  Tlačová správa v PDF

Agentúra FOCUS je členom profesných združení