Volebné preferencie
politických strán

September 2023 II.

Agentúra FOCUS pre TV Markíza uskutočnila v dňoch 22.9. – 26.9.2023 prieskum verejnej mienky formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1017 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: “V septembrových voľbách kandiduje 25 politických strán a hnutí. Plánujete sa ich zúčastniť? Ak áno, ktorú z nich plánujete voliť?” 1

52,5% respondentov deklarovalo vysoký záujem o účasť na voľbách (určite pôjdu voliť). U ďalších 25,1% prevažoval záujem nad nezáujmom (pravdepodobne pôjdu voliť). Zostávajúcich 22,4% respondentov deklarovalo nízky alebo žiadny záujem o účasť na voľbách (určite alebo pravdepodobne nepôjdu voliť).

Medzi respondentmi, ktorí deklarovali záujem o účasť na voľbách (určite + pravdepodobne pôjdu voliť), 3,2% odpovedalo, že “ešte nevie, nie je rozhodnutý/á pre konkrétnu stranu”.

Ostatných 74,4% rozhodnutých respondentov rozdelilo svoje preferencie tak, ako je uvedené v tabuľke na nasledujúcej strane:

Prepočet na kreslá v Národnej rade SR: SMER-SD (33), Progresívne Slovensko (30), HLAS-SD (25), koalícia OĽANO a priatelia + KÚ + ZĽ (15), REPUBLIKA (14), KDH (12), SNS (11), SaS (10).
1 Respondentom bol predložený zoznam s názvami politických strán a hnutí a ich skratkami. Zoznam strán bol predkladaný v náhodnom poradí.

  Tlačová správa v PDF

Agentúra FOCUS je členom profesných združení