Volebné preferencie
možných prezidentských
kandidátov

Január 2024

Agentúra FOCUS pre reláciu NA TELO uskutočnila v dňoch 16.1. – 23.1.2024 prieskum verejnej mienky formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1015 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: „Predstavte si, prosím, že by sa prezidentské voľby konali už tento víkend a na prezidenta by kandidovali nasledujúci kandidáti. Ktorému z nich by ste dali svoj hlas?” 1

14,3% respondentov by nešlo voliť a 22,7% odpovedalo “neviem”. Ostatných 63,0%2 rozhodnutých respondentov rozdelilo svoje preferencie nasledovne:

Respondentov sme sa opýtali aj na to, ako by volili v druhom kole v prípade niekoľkých vybraných dvojíc kandidátov.

Otázka: „A teraz si predstavte, že by do druhého kola prezidentských volieb postúpila nasledujúca dvojica kandidátov. Koho z danej dvojice kandidátov by ste volili za prezidenta, ak by ste sa druhého kola volieb zúčastnili?”

kandidáti

všetci respondenti (N=1015)

rozhodnutí (N=730)

P. Pellegrini

39,0%

54,2%

I. Korčok

32,9%

45,8%

nešiel/a by voliť

11,2%

nerozhodnutý/á, nevie

16,9%

kandidáti

všetci respondenti (N=1015)

rozhodnutí (N=583)

P. Pellegrini

43,3%

75,3%

Š. Harabin

14,2%

24,7%

nešiel/a by voliť

26,1%

nerozhodnutý/á, nevie

16,4%

kandidáti

všetci respondenti (N=1015)

rozhodnutí (N=609)

P. Pellegrini

42,2%

70,4%

J. Kubiš

17,7%

29,6%

nešiel/a by voliť

20,5%

nerozhodnutý/á, nevie

19,6%

kandidáti

všetci respondenti (N=1015)

rozhodnutí (N=543)

P. Pellegrini

45,6%

85,3%

A. Danko

7,9%

14,7%

nešiel/a by voliť

28,6%

nerozhodnutý/á, nevie

17,9%

kandidáti

všetci respondenti (N=1015)

rozhodnutí (N=636)

I. Korčok

39,2%

62,6%

Š. Harabin

23,4%

37,4%

nešiel/a by voliť

21,1%

nerozhodnutý/á, nevie

16,3%

kandidáti

všetci respondenti (N=1015)

rozhodnutí (N=589)

I. Korčok

40,3%

69,5%

A. Danko

17,7%

30,5%

nešiel/a by voliť

23,6%

nerozhodnutý/á, nevie

18,4%

1 Respondentom bol predložený zoznam s menami prezidentských kandidátov, ktorí pred začiatkom zberu údajov deklarovali záujem kandidovať v prezidentských voľbách. Zoznam kandidátov bol predkladaný v náhodnom poradí.
2 Tento údaj NIE JE odhadom predpokladanej účasti na voľbách. Údaj udáva percento respondentov, ktorí zo zoznamu vybrali konkrétne meno.

  Tlačová správa v PDF

Agentúra FOCUS je členom profesných združení