Prajeme Vám nový rok plný pohody a optimizmu. Nech kvantitatívne rastie koncentrácia šťastných chvíľ a Vaše kroky smerujú ku kvalitatívne pozitívnym zvratom. Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na nové, spoločné výzvy.

Volebné preferencie
politických strán

November 2023

Agentúra FOCUS pre reláciu NA TELO uskutočnila v dňoch 15.11. – 22.11.2023 prieskum verejnej mienky formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1015 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Tlačová správa

Posledné prieskumy

Volebné preferencie politických strán
September 2023 II.
Volebné preferencie politických strán
September 2023 I.
Volebné preferencie politických strán
August 2023
Volebné preferencie politických strán
Júl 2023
Volebné preferencie politických strán
Jún 2023
Aktuálny volebný potenciál vybraných osobností pre voľbu v prezidentských voľbách
Jún 2023

Agentúra FOCUS je úspešný domáci príbeh, plný skvelých ľudí a myšlienok. Príbeh, za ktorým sú tisícky menších i väčších výskumov. Príbeh, ktorý vznikol vďaka dôvere našich klientov a ochote našich respondentov podeliť sa s nami o svoje názory.

Agentúra FOCUS vznikla v roku 1991 a už viac ako 30 rokov patríme medzi popredné slovenské výskumné spoločnosti. Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných analytických služieb a odborného poradenstva v marketingovom výskume a vo výskume verejnej mienky. Poslaním agentúry FOCUS je prinášať relevantné a v praxi využiteľné informácie o trhu a spoločnosti – informácie vždy presné, aktuálne a objektívne.

Agentúra FOCUS je členom profesných združení