#Ukraine

Zmerali sme
30 % storočia
na Slovensku.

30 rokov v živote človeka je veľmi dlhý úsek. Za 30 rokov sa obmení približne 40% populácie krajiny. Za 30 rokov dokáže v spoločnosti vyrásť úplne nová generácia. A presne toľko rokov existuje FOCUS.

FOCUS je úspešný domáci príbeh, plný skvelých ľudí a myšlienok. Príbeh, za ktorým sú tisícky menších i väčších výskumov. Príbeh, ktorý vznikol vďaka dôvere našich klientov a ochote našich respondentov podeliť sa s nami o svoje názory.

Ďakujeme.

Volebné
preferencie
politických
strán

Január 2022

Agentúra FOCUS pre reláciu NA TELO uskutočnila v dňoch 19.01. – 26.01.2022 prieskum verejnej mienky formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1017 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Tlačová správa

Posledné prieskumy

Volebné preferencie politických strán
November 2021
Volebné preferencie politických strán
Október 2021
Volebné preferencie politických strán
September 2021
Volebné preferencie politických strán
Jún 2021

Agentúra FOCUS je úspešný domáci príbeh, plný skvelých ľudí a myšlienok. Príbeh, za ktorým sú tisícky menších i väčších výskumov. Príbeh, ktorý vznikol vďaka dôvere našich klientov a ochote našich respondentov podeliť sa s nami o svoje názory.

Agentúra FOCUS vznikla v roku 1991 a už viac ako 30 rokov patríme medzi popredné slovenské výskumné spoločnosti. Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných analytických služieb a odborného poradenstva v marketingovom výskume a vo výskume verejnej mienky. Poslaním agentúry FOCUS je prinášať relevantné a v praxi využiteľné informácie o trhu a spoločnosti – informácie vždy presné, aktuálne a objektívne.

Agentúra FOCUS je členom profesných združení