Volebné preferencie
prezidentských
kandidátov

Február 2024

Agentúra FOCUS pre reláciu NA TELO uskutočnila v dňoch 14.2. – 21.2.2024 prieskum verejnej mienky formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1025 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: „Predstavte si, prosím, že by sa prezidentské voľby konali už tento víkend a na prezidenta by kandidovali nasledujúci kandidáti. Zúčastnili by ste sa ich? Ak áno, ktorému kandidátovi by ste dali svoj hlas?” 1

44,6% respondentov deklarovalo vysoký záujem o účasť na prezidentských voľbách (určite pôjdu voliť). U ďalších 23,7% prevažoval záujem nad nezáujmom (pravdepodobne pôjdu voliť). Zostávajúcich 31,7% respondentov deklarovalo nízky alebo žiadny záujem o účasť na voľbách (určite alebo pravdepodobne nepôjdu voliť).

Medzi respondentmi, ktorí deklarovali záujem o účasť na voľbách (určite + pravdepodobne pôjdu voliť, čo bolo dokopy 68,3%), 9,3% odpovedalo, že “ešte nevie, nie je rozhodnutý/á pre kandidáta”. Ostatných 59,0% rozhodnutých respondentov rozdelilo svoje preferencie tak, ako je uvedené v tabuľke nižšie:

Respondentov sme sa opýtali aj na to, ako by volili v druhom kole v prípade niekoľkých vybraných dvojíc kandidátov.

A teraz si predstavte, že by do druhého kola prezidentských volieb postúpila nasledujúca dvojica kandidátov. Koho z danej dvojice kandidátov by ste volili za prezidenta, ak by ste sa druhého kola volieb zúčastnili?”

kandidáti

všetci respondenti (N=1025)

rozhodnutí (N=739)

P. Pellegrini

39,6%

54,9%

I. Korčok

32,5%

45,1%

nešiel/a by voliť

14,7%

nerozhodnutý/á, nevie

13,2%

kandidáti

všetci respondenti (N=1025)

rozhodnutí (N=592)

P. Pellegrini

44,0%

76,1%

Š. Harabin

13,8%

23,9%

nešiel/a by voliť

27,7%

nerozhodnutý/á, nevie

14,5%

kandidáti

všetci respondenti (N=1025)

rozhodnutí (N=640)

P. Pellegrini

50,3%

80,6%

I. Matovič

12,1%

19,4%

nešiel/a by voliť

25,6%

nerozhodnutý/á, nevie

12,0%

kandidáti

všetci respondenti (N=1025)

rozhodnutí (N=631)

P. Pellegrini

43,9%

71,2%

J. Kubiš

17,7%

28,8%

nešiel/a by voliť

23,0%

nerozhodnutý/á, nevie

15,5%

kandidáti

všetci respondenti (N=1025)

rozhodnutí (N=574)

P. Pellegrini

46,8%

83,6%

A. Danko

9,2%

16,4%

nešiel/a by voliť

29,0%

nerozhodnutý/á, nevie

15,0%

kandidáti

všetci respondenti (N=1025)

rozhodnutí (N=581)

P. Pellegrini

50,2%

88,5%

M. Kotleba

6,5%

11,5%

nešiel/a by voliť

29,1%

nerozhodnutý/á, nevie

14,2%

kandidáti

všetci respondenti (N=1025)

rozhodnutí (N=639)

I. Korčok

39,1%

62,8%

Š. Harabin

23,2%

37,2%

nešiel/a by voliť

23,7%

nerozhodnutý/á, nevie

13,9%

kandidáti

všetci respondenti (N=1025)

rozhodnutí (N=484)

I. Korčok

40,8%

86,5%

I. Matovič

6,4%

13,5%

nešiel/a by voliť

40,6%

nerozhodnutý/á, nevie

12,3%

kandidáti

všetci respondenti (N=1025)

rozhodnutí (N=609)

I. Korčok

39,7%

66,9%

A. Danko

19,7%

33,1%

nešiel/a by voliť

27,0%

nerozhodnutý/á, nevie

13,6%

kandidáti

všetci respondenti (N=1025)

rozhodnutí (N=536)

I. Korčok

41,8%

79,9%

M. Kotleba

10,5%

20,1%

nešiel/a by voliť

35,2%

nerozhodnutý/á, nevie

12,6%

1 Respondentom bol predložený zoznam s menami prezidentských kandidátov. Zoznam kandidátov bol predkladaný v náhodnom poradí. V zozname chýbal Róbert Švec, nakoľko v čase spustenia prieskumu Kancelária Národnej rady SR neprijala kandidatúru R. Šveca.

  Tlačová správa v PDF

Agentúra FOCUS je členom profesných združení