Aktuálny volebný potenciál vybraných osobností pre voľbu v prezidentských voľbách

Jún 2023

Agentúra FOCUS pre TV Markíza uskutočnila v dňoch 21.6. – 28.6.2023 prieskum verejnej mienky formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1012 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: “Na jar na budúci rok budú na Slovenku prezidentské voľby. Prečítam Vám niekoľko mien. Pri každom mene mi, prosím, povedzte, či by ste si vedeli predstaviť, že by ste ho/ju volili za prezidenta Slovenska alebo nie. Ak ste dané meno doteraz ešte nikdy nepočuli, povedzte to, prosím.”

  Tlačová správa v PDF

Agentúra FOCUS je členom profesných združení