Volebné preferencie
politických strán

Jún 2024

Agentúra FOCUS pre TV Markíza uskutočnila v dňoch  5.6. – 12.6.2024 prieskum verejnej mienky formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1025 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Tlačová správa

Posledné prieskumy

Volebné preferencie politických strán
Apríl 2024
Volebné preferencie prezidentských kandidátov pred 2. kolom
Apríl 2024
Volebné preferencie politických strán
Marec 2024
Volebné preferencie prezidentských kandidátov
Marec 2024
Volebné preferencie politických strán
Február 2024
Volebné preferencie prezidentských kandidátov
Február 2024
Volebné preferencie politických strán
Január 2024

Agentúra FOCUS je úspešný domáci príbeh, plný skvelých ľudí a myšlienok. Príbeh, za ktorým sú tisícky menších i väčších výskumov. Príbeh, ktorý vznikol vďaka dôvere našich klientov a ochote našich respondentov podeliť sa s nami o svoje názory.

Agentúra FOCUS vznikla v roku 1991 a už viac ako 30 rokov patríme medzi popredné slovenské výskumné spoločnosti. Špecializujeme sa na poskytovanie komplexných analytických služieb a odborného poradenstva v marketingovom výskume a vo výskume verejnej mienky. Poslaním agentúry FOCUS je prinášať relevantné a v praxi využiteľné informácie o trhu a spoločnosti – informácie vždy presné, aktuálne a objektívne.

Agentúra FOCUS je členom profesných združení