ENGLISH i SLOVAK

FOCUS PROFIL SPOLOČNOSTI NAŠA PONUKA PRESS CENTRUM KONTAKT


  

 

Agentúra FOCUS patrí od svojho vzniku v roku 1991 medzi popredné slovenské výskumné spoločnosti. Špecializuje sa 
na poskytovanie komplexných analytických služieb a odborného poradenstva v marketingovom výskume a vo výskume verejnej mienky.

Poslaním agentúry je prinášať relevantné a v praxi využiteľné informácie o trhu a spoločnosti - informácie vždy presné, aktuálne a objektívne.

AKTUALITY 

21.09.2016 Volebné preferencie politických strán – september 2016
pdf DOKUMENT


26.08.2016 Hrdosť občanov na SNP - august 2016
PRESS CENTRUM


25.08.2016 Spokojnosť s výkonom úradu zo strany najvyšších ústavných činiteľov - august 2016
PRESS CENTRUM


22.08.2016 Sympatie k predsedom politických strán august 2016
PRESS CENTRUM

 

 

 

 

  Grösslingová 37, 810 00 Bratislava 1, Slovak Republic, tel.: +421 2 529 31 366, fax: +421 2 529 31 378,
e-mail: focus@gtinet.sk